| 1400/11/08 82231000
chekcing the validity of the issued certificates

لطفا برای اطلاع از صحت گواهینامه، بارکد عددی درج شده در زیر تصویر بارکد میله ای روی گواهینامه را در این قسمت وارد کرده سپس گزینه جستجوی گواهینامه را بزنید. تصویر ظاهر شده را با گواهی که در دست دارید مطابقت دهید.

.To check validity of certificates type the barcode number of certificate in the box then push enter


تمامی حقوق این سایت متعلق به وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد .